1

Wiadomości

Jak odmawiać Różaniec?

Różaniec odmawiamy w następujący sposób:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

3x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.Wypowiadamy tajemnicę Różańca (oraz ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tej tajemnicy).

A następnie: 1xOjcze Nasz, 10xZdrowaś Maryjo, 1xChwała Ojcu, 1xO mój Jezu.

W ten sposób odmawiamy pozostałe tajemnice.

Na zakończenie: Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen

Na zakończenie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).Tajemnice Różańca Świętego:

 

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):

   • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
   • Nawiedzenie świętej Elżbiety
   • Narodzenie Pana Jezusa
   • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
   • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek):

   • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
   • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
   • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
   • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
   • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

   • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
   • Biczowanie Jezusa
   • Cierniem ukoronowanie Jezusa
   • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
   • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

  • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  • Zesłanie Ducha Świętego
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 jak odmawiac rozaniec

youtube facebook baner
127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057
Tel: (973) 778-7405 Fax: (973) 815-0175
Email: mostsacredheart@verizon.net