1

Dzień zaduszny – 2 listopada 2021

2listopad zaduszkiDrodzy Parafianie i Przyjaciele parafii Najśw. Serca Pana Jezusa!


Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus! Wiele kultur na świecie zachowuje obrzędy i tradycje dla upamiętnienia zmarłych. Obrzędy te ukazują kruchość ludzkiego życia tutaj na ziemi oraz ożywiaja pamieć o tych, którzy od nas odeszli.


Kościól Katolicki każdego roku daje nam sposobność do rozważania dwóch prawd naszej wiary, - tego iż nasze życie na tej ziemi kiedyś się skończy oraz, że mamy obowiązek modlić się za zmarłych i składać ofiary w ich intencji. Dla ludzi wierzących rozważanie o śmierci jest inne niż ludzi niewierzących. My nie patrzymy na śmierć jako na ostateczny koniec wszystkiego lecz raczej jako na pewien etap podróży, którą rozpoczęliśmy w momencie naszego urodzenia i Chrztu. Śmierć dla czlowieka wierzącego nie jest zwycięska i nie ma ostatniego slowa. My także wiemy, ze skoro tutaj na ziemi czasem oddalamy się od Boga i powtarzają sie nasze grzechy, to potrzebujemy czasu na oczyszczenie z naszych win i naprawy dobrych relacji z Bogiem. Katechizm Kościola Katolickiego określa czyściec jako „miejsce oczyszczenia dla tych, którzy umieraja w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, by uzyskac świętość konieczną do wejścia do radości nieba (KKK 1030). Jednak to końcowe oczyszczenie wybranych jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych (KKK 1031). Oczyszczenie to jest konieczne ponieważ Pismo Święte mówi, że nic nieczystego nie może wejść przed oblicze Boga w niebie oraz, ze chociaż przed śmiercią zostały odpuszczne grzechy ciężkie, to może nadal pozostało w nas wiele niedoskonałości, zwłaszcza nieodpokutowanych win oraz grzechów powszednich, które wymagają odpuszczenia (San Diego: Catholic Answers, 2004). Tak więc, jak przypomina nam Pismo Świete, jest rzeczą świetą i chwalebną modlić się za zmarłych.


Obchody parafialnego Dnia Zadusznego każdego roku dają nam sposobność uczestniczenia w tych „świętych i pobożnych” praktykach na cześć zmarłych naszych krewnych, przyjaciół oraz wszystkich, którzy przed nami odeszli z tego świata. Powinniśmy pamiętac, aby za nich zamawiać Msze Święte, modlić się i składać ofiary w ich intencji oraz zachęcać do tego innych.
Każdego dnia w miesiącu listopadzie kapłani naszej parafii Najś. Serca Pana Jezusa w odprawianych Mszach Świętych i prywatnych modlitwach pamietają o tych, których poleciliśmy w wypominkach, wymieniając ich imiona na kopertach wysyłanych przez parafie na Dzień Zaduszny.
Jest rzeczą świętą i pobożną pamiętać o tych, którzy odeszli. My też kiedyś będziemy tam, gdzie teraz oni są. My też kiedyś będziemy potrzebowali modlitwy tych, którzy po nas zostaną.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

wszystkich swietych1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Kształtowanie się uroczystości

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek.

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni).

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

mshjesus

youtube facebook baner
127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057
Tel: (973) 778-7405 Fax: (973) 815-0175
Email: mostsacredheart@verizon.net