1

Artykuły

Symbolika prochu w Środę Popielcową

ashSymbolika prochu w Środę Popielcową jest bogatsza, niż nam się wydaje.Wielki Post zaczynamy od posypania głów popiołem. Czy wiemy, skąd wziął się ten gest i co tak naprawdę wyraża? Przeczytaj, zanim pochylisz głowę i usłyszysz, że „z prochu powstałeś”.

Posypywanie głów popiołem

Zwyczaj posypywania głów popiołem ma w Kościele długą, bo sięgającą aż V wieku tradycję. Na początku Wielkiego Postu ci, którzy popełnili ciężkie grzechy wyznawali je biskupowi, a on włączał ich do tak zwanego „stanu pokutników”. Po wyznaniu grzechów wyprowadzano ich z kościoła, co miało symbolizować wypędzenie Adama i Ewy z Raju.

Kontynuuj czytanie

O. Pio złożył ofiarę z siebie w intencji zakończenia epidemii. Wtedy otrzymał stygmaty

web3 father pio padre pio operapadrepio itZa życia ojca Pio też była pandemia. I to niezwykle śmiertelna. Ludzie prosili kapucyna o radę. Pisał listy, doradzał, a samego siebie oddał w ofierze za świat. Ojciec Pio i epidemia Latem 1918 r. Włochy nawiedziła epidemia hiszpanki. Zamknięto szkoły i firmy. To był okropny czas, gdyż wydawało się, że od tego śmiercionośnego wirusa nie ma ucieczki. Wielu przerażonych tą sytuacją Włochów zwróciło się do ojca Pio.
Biografia świętego pt. „Ojciec Pio: prawdziwa historia” odnotowuje reakcję mistyka na tę ogólnoświatową pandemię i przekazuje radę udzieloną przezeń jednej z duchowych córek.

Kontynuuj czytanie

Oto dlaczego potrzebujemy świętych!

web3 communion of saints c2a9 josecc81 luiz bernardes ribeiro cc by sa 4 0Święci często są nam bardziej potrzebni, niż przypuszczamy!


„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6). To właśnie z powodu tych słów św. Pawła nasi bracia protestanci nie chcą słyszeć o tym, że święci modlą się za nas w niebie. Jezus jest „jedynym pośrednikiem”, jakiego mamy u Ojca. „Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa” (Hbr 7, 26). Cała Biblia głosi jednak, że Bóg bierze pod uwagę najmniejsze nawet błaganie, jakie kierują ku Niemu Jego dzieci (Ps 31, 23; Łk 11, 9).

Kontynuuj czytanie
youtube facebook baner
127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057
Tel: (973) 778-7405 Fax: (973) 815-0175
Email: mostsacredheart@verizon.net