1

 Sakramenty Święte

Sakramenty towarzyszą chrześcijaninowi od momentu urodzenia aż do śmierci. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.

Jak uczył stary katechizm, chętnie przypominany przez Jana Pawła II, "sakramenty są to narzędzia łaski, ustanowione przez Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia". Wielu z nas pamięta też zapewne prostą formułę z lekcji religii, głoszącą, że sakramenty są to widzialne znaki niewidzialnej łaski. A jeszcze piękniej ich istotę wyraził obecny Ojciec Święty, mówiąc: "Za pośrednictwem wszystkich sakramentów Kościoła sam Chrystus buduje Boże Królestwo w naszych sercach".


Chrzest Święty

Chrzest - ku "nowemu stworzeniu"
chrzestNiedzielna Msza. Przed ołtarzem odświętnie ubrani rodzice i chrzestni, trzymający w becikach dzieci podnoszące płacz, gdy ksiądz kropi je wodą.
To tradycyjny obrazek z chrztu w Kościele katolickim. Sakrament ten, jak uczy "Katechizm", jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Zapewne każdy z lekcji religii pamięta, iż chrzest gładzi skutki grzechu pierworodnego i oznacza włączenie do wspólnoty Kościoła. Wiemy też, że sakrament ten jest konieczny człowiekowi do zbawienia, dlatego Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić osiągnięcie szczęścia wiecznego. Jednak wszyscy ludzie, którzy nie znają Boga, ale szczerze Go szukają i starają się pełnić Jego wolę, są zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu. Chrzest -jak naucza św. Paweł -jest "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym". Św. Grzegorz z Nazjanzu nazywa chrzest "najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga". Sakramentu tego udziela kapłan, jednak w obliczu śmierci ochrzcić może każda osoba, pod warunkiem że ma takie same intencje jak Kościół i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Chrzest, obok Eucharystii, jest jedynym sakramentem uznawanym przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie.
Jan Paweł II, nazywając go wielkim darem, apeluje: "trzeba by świętować dzień chrztu nie mniej niż dzień urodzin!".

 

Aby ochrzcić dziecko w Kościele - takie życzenie muszą wyrazić jego rodzice albo prawni opiekunowie.
Aby chrzest przyjęła osoba od 14 roku życia - musi zgłosić się do parafii, aby wejść na drogę katechumenatu prowadzącej do przyjęcia Chrztu św.
Zasadniczo w niniejszym artykule obejmiemy sytuację, w której chrzest ma przyjąć dziecko.

Rodzice zgłaszają takie pragnienie w Biurze Parafialnym. Rodzice powinni być zarejestrowanymi parafianami.
W czasie pierwszej rozmowy zostanie wstępnie ustalona data Chrztu, czas (po polsku - niedziele o 13:30, po angielsku - niedziele o 14:30).
Rodzice otrzymają formularz przedchrzcielny (można go samemu pobrać i wydrukować  -  POBIERZ  )

Formularz wypełniamy literami drukowanymi, wyraźnie, wpisujemy wszystkie imiona, jakie mamy zapisane w dokumentach w brzmieniu, jak są zapisane w dokumentach oficjalnych (Paszport, a odnośnie dziecka - Akt Urodzenia).
Rodzice muszą dostarczyć Akt Urodzenia dziecka (Birth Certificate), z którego zostanie na miejscu sporządzona kopia.


Rodzice powinni wyznaczyć dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę, bądź samą kobietę, bądź samego mężczyznę, ale nie dwóch mężczyzn czy też nie dwie kobiety), którzy do tej roli mają być dopuszczeni przez proboszcza własnej parafii. W przypadku chrzestnych należących do naszej parafii - ich zdolność do bycia chrzestnymi weryfikujemy na miejscu.

Rodzice chrzestni powinni spełniać określone warunki do tej roli określone przez Prawo Kanoniczne i dyscyplinę Kościoła: minimum w wieku 16 lat.

1. Być wyznaczonym do tego przez rodziców bądź prawnych opiekunów albo przez proboszcza
2. Mieć minimalny wiek określony przez Prawo Kanoniczne - 16 lat
3. Być Bierzmowanymi i przyjmującymi Komunię Świętą, żyjącymi życiem wiary
4. Nie podlegać karom kanonicznym nałożonym lub deklarowanym (suspensa, interdykt, ekskomunika)
5. Nie być matką lub ojcem dziecka

- osoba nie będąca członkiem Kościoła Katolickiego - może być najwyżej świadkiem Chrztu
- chrzestnych będących np. w Polsce i nie mogących przyjechać na chrzest mogą reprezentować przedstawiciele (tzw. proxies) - ale sami chrzestni muszą być dopuszczeni do tej roli

Odpowiednie zaświadczenie, że dana osoba może być rodzicem chrzestnym - dostarcza się do Biura Parafialnego przynajmiej na tydzień przed planowanym dniem Chrztu św.
Rodzice i Chrzestni mają obowiązek stawić się na jednorazowym spotkaniu przedchrzcielnym. Szczegóły do omówienia z Ks. Jerzym.
Do Chrztu zapewniamy ze strony parafii świecę i białą szatę. Tym niemniej - jeśli rodzice mają takie życzenie - mogą sami kupić świecę i białą szatę.
Na ceremonię Chrztu św. stawiamy się najpóźniej 5 minut przed czasem.
Ze Chrztem św. nie są związane żadne opłaty. Rodziców zachęcamy, by wiedzeni przykładem Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa - złożyli dobrowolną ofiarę na Kościół Parafialny w Wallington po zakończeniu ceremonii.

W czasie całej ceremonii w kościele można robić zdjęcia i kręcić materiał filmowy z poszanowaniem powagi chwili i wydarzenia i z poszanowaniem osób przewodniczących i uczestniczących w ceremonii. Po zakończeniu Obrzędu prosimy o zwrócenie uwagi, aby zabrać z kościoła swoje rzeczy osobiste.

                                                                                                                 ***

Co dyskwalifikuje kandydatów do bycia chrzestnimi? (w odniesieniu do Chrztu dzieci oraz dorosłych)

Nie mogą lub nie powinni być dopuszczeni do bycia chrzestnymi osoby w następujących sytuacjach:

- jeśli ktoś nie ma zamiaru wypełnić zadań rodzica chrzestnego
- osoba poniżej 16 roku życia
- niekatolik
- osoba nieochrzczona
- osoba, która nie przyjęła Bierzmowania
- osoba, która nie przyjęła jeszcze Eucharystii w Komunii św.
- osoba, która nie żyje w zgodzie z wiarą, przykazaniami (np. nie chodzi do kościoła od dawna, osoba wiodąca życie niemoralne, osoby nie mogące przystępować do Komunii św. z powodu życia w grzechu)
- osoby zakonne
- małżonkowie kandydatów do Chrztu
- osoby będące naturalnymi bądź adopcyjnymi rodzicami kandydata do Chrztu
- osoby będące w karach kościelnych - ekskomuniki - wykluczenia z Kościoła (np. mające na sumieniu zabójstwo, aborcję, apostazję, herezję)
- osoby należące do zakazanych stowarzyszeń (np. masonerii)
- osoby będące publicznymi grzesznikami (nierząd, publiczne zgorszenie, także konkubinat)
- schizmatycy i heretycy
- osoby żyjące w związkach mieszanych (katolicko-niekatolickich i wierzące, że dzieci powinny wybrać swoją religię, gdy dorosną)
- osoby wierzące, że wszystkie religie są równe i że inne religie są równie prawdziwe, co religia katolicka
- osoby żyjące w związkach nieważnych (np. zawartych poza Kościołem przed sędzią sprawiedliwości bez zgody Kościoła)
- osoba nie należąca do żadnej parafii albo do żadnego kościoła

                                                                                                                    ***

Chrzest przyjęty w następujących kościołach chrześcijańskich jest uznawany za ważny i nie powtarza się go, jeśli osoba chce przystąpić do pełnej jedności z Kościołem Katolickim (wówczas wymagane jest Wyznanie Wiary):

Adventist
African Methodist Episcopal
African Methodist Episcopal Zion
American Catholic
Amish
Anglican
Apostolic Faith Church
Assembly of God
Baptist
Chinese Christian
Christian Church
Christian Fellowship Christian Missionary and Alliance
Church of Christ
Church of the Brethren
Church of the Nazarene
Church of God
Classical Pentecostal
Congregational Church
Disciples of Christ
Dutch Reformed Church
Eastern Catholic Churches
Eastern Non-Catholic Churches (Orthodox)
Episcopalian
Evangelical Churches
Evangelical United Brethren
International Council of Community Churches
Liberal Catholic Church
Lutheran
Mennonite
Methodist
Missionary Hill Church
Moravian Church (some communities)
New Apostolic Church
Old Catholic
Old Roman Catholic
Polish National Catholic Church
Presbyterian Church
Reformed Churches Seventh Day Adventists
Society of St. Pius X
Swedish Covenant
United Church of Christ
Wesleyan Church

Nieważny jest chrzest udzielany w następujących sektach, "kościołach" i ugrupowaniach:

Apostolic Church
Bohemian Free Thinkers
Christadelphian
Christian and Divine Sciences
Church of Scientology
Jehovah’s Witness
Mason
Mormons (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)
Pentecostal Churches
People’s Church of Chicago
The Religious Society of Friends (Quakers)
Salvation Army
Unitarian Universalist

UWAGA! Na filmowanie i robienie zdjęć w naszym kościele wymagana jest uprzednia pisemna bądź ustna zgoda Księdza Proboszcza albo Szafarza Sakramentu (wikariusza, diakona)

 

 

youtube facebook baner
127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057
Tel: (973) 778-7405 Fax: (973) 815-0175
Email: mostsacredheart@verizon.net