1

 Sakramenty Święte

Sakramenty towarzyszą chrześcijaninowi od momentu urodzenia aż do śmierci. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.

Jak uczył stary katechizm, chętnie przypominany przez Jana Pawła II, "sakramenty są to narzędzia łaski, ustanowione przez Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia". Wielu z nas pamięta też zapewne prostą formułę z lekcji religii, głoszącą, że sakramenty są to widzialne znaki niewidzialnej łaski. A jeszcze piękniej ich istotę wyraził obecny Ojciec Święty, mówiąc: "Za pośrednictwem wszystkich sakramentów Kościoła sam Chrystus buduje Boże Królestwo w naszych sercach".


Małżeństwo

Małżeństwo - jedność i nierozerwalność
malzenstwo"Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci" - któż z biorących ślub w kościele nie pamięta tych słów wypowiadanych przy ołtarzu. Wbrew dość rozpowszechnionej opinii to nie kapłan, lecz małżonkowie w jego obecności udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Ksiądz przyjmuje zgodę kobiety i mężczyzny na zawarcie małżeństwa i udziela im błogosławieństwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje -jak uczy "Katechizm" - "przypieczętowana przez samego Boga". Wcześniej, w Starym Testamencie, nie istniało pojęcie jedności małżeństwa. Natomiast Chrystus uznał je za ustanowione przez Boga, za trwałą jedność kobiety i mężczyzny, przyznając kobiecie w małżeństwie równouprawnioną pozycję. Małżeństwo ochrzczonych Chrystus podniósł do rangi sakramentu.
Do istoty małżeństwa zawartego w Kościele katolickim należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Dopóki żyje prawowity małżonek, zawarcie powtórnego związku sprzeciwia się prawu Bożemu. Ojciec Święty konsekwentnie wskazuje na nierozerwalność związku małżeńskiego. Jego trwałość, podkreśla Jan Paweł II, wypływa z samej istoty miłości i rodziny. "Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze, w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los" - uważa Ojciec Święty. Celem wszystkich sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa oraz oddawanie czci Bogu.

 

Oto niektóre aspekty przygotowania do Ślubu:

- przynajmniej jedno z narzeczonych powinno należeć do Parafii NSJ w Wallington


- do Parafii zgłaszamy się przynajmniej 1 rok przed planowaną datą ślubu!


- zanim załatwimy sprawy sali, restauracji itp. - miejmy pewność, że w danym dniu jest możliwe pobłogosławienie ślubu w naszym kościele (np. wykluczone to jest w czasie pikniku parafialnego, w weekendy, w które są I Komunie św., w niektóre święta kościelne) - jeśli będzie to niemożliwe - narzeczeni będą musieli zweryfikować swoje plany odnośnie przyszłego ślubu!


- gromadzimy potrzebne dokumenty, zaświadczenia (konkretnie chodzi o świadectwo chrztu wydawane do ślubu  - będzie na nim wzmianka o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania); Świadectwo Chrztu ma być aktualne!


- umawiamy się na I spotkanie - spisanie tzw. protokołu


- uczestniczymy obowiązkowo w sesjach prowadzonych przez Archidiecezję Newark - Pre-Cana, God's Plan-Joy Filled Marriage


- umawiamy się z S. Vicky na wypełnienie testu FOCCUS (też obowiązkowo)


- dostarczamy do Parafii wszelkie świadectwa udziału w przygotowaniach


- wnosimy odpowiednie opłaty (informacja o ich wysokości do wglądu w Biurze Parafialnym)


- omawiamy wszelkie daty, umawiamy sprawy dot. śpiewu, muzyki, kwiatów

 
- stawiamy się na próbę przed ślubem, przychodzą wszyscy - narzeczeni, świadkowie, rodzice


- idziemy do spowiedzi przed ślubem


- zamawiając kwiaty pamiętajmy, żeby zwrócić uwagę na to, że nic nie kładziemy na Ołtarzu, nie ma też tzw. wedding-runner


- w dniu ślubu przybywamy do kościoła i uczestniczymy w ceremonii według ustalonego wcześniej porządku
- podczas samej ceremonii i po niej

- nie sypiemy płatków kwiatów, ryżu, monet i innych przedmiotów

 

W razie, gdy ślub ma odbyć się w Polsce:

- zgłaszamy się na 1 rok przed planowaną datą ślubu

- Kuria Archidiecezjalna w Newark musi autoryzować wszelką dokumentację i potrzebuje na to minimum 6 miesięcy! Nie zgłaszamy się zatem do parafii np. 3 miesiące przed ślubem, "bo tak nam w Polsce powiedziano"

- gromadzimy potrzebne dokumenty, zaświadczenia (wspomniane wyżej Świadectwa Chrztu)

- umawiamy się na I spotkanie - spisanie tzw. protokołu

- uczestniczymy obowiązkowo w sesjach prowadzonych przez Archidiecezję Newark - Pre-Cana, God's Plan-Joy Filled Marriage

- umawiamy się z S. Vicky na wypełnienie testu FOCCUS (też obowiązkowo)

- dostarczamy do Parafii wszelkie świadectwa udziału w przygotowaniach

- wnosimy odpowiednie opłaty (informacja o ich wysokości do wglądu w Biurze Parafialnym)

- zgodnie z tym, co napisano powyżej - cały proces przygotowania musi się zakończyć najpóźniej 6 miesięcy przed planowanym ślubem !!!

 

UWAGA! Na filmowanie i robienie zdjęć w naszym kościele wymagana jest uprzednia pisemna bądź ustna zgoda Księdza Proboszcza albo Szafarza Sakramentu (wikariusza, diakona)

 

 

youtube facebook baner
127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057
Tel: (973) 778-7405 Fax: (973) 815-0175
Email: mostsacredheart@verizon.net