1

Artykuły

Oto dlaczego potrzebujemy świętych!

web3 communion of saints c2a9 josecc81 luiz bernardes ribeiro cc by sa 4 0Święci często są nam bardziej potrzebni, niż przypuszczamy!


„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6). To właśnie z powodu tych słów św. Pawła nasi bracia protestanci nie chcą słyszeć o tym, że święci modlą się za nas w niebie. Jezus jest „jedynym pośrednikiem”, jakiego mamy u Ojca. „Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa” (Hbr 7, 26). Cała Biblia głosi jednak, że Bóg bierze pod uwagę najmniejsze nawet błaganie, jakie kierują ku Niemu Jego dzieci (Ps 31, 23; Łk 11, 9).

To dlatego apostoł nie waha się prosić wiernych o modlitwę za inne wspólnoty i za siebie samego (Ef 6, 18-20; Kol 4, 3-4). A w niebie anioł zanosi przed oblicze Boga „modlitwy wszystkich świętych” (Ap 8, 3). Oczywiście, chrześcijanie nie zapominają nigdy o tym, że to przez Chrystusa i w Chrystusie ich modlitwy mają jakąkolwiek wartość. Jak jednak ukazać nam owocność modlitwy wszystkich tych, którzy są już w raju, jeśli nie możemy mówić o „zasługach” ich modlitwy, jak wówczas, gdy żyli na ziemi?


Święci – przykłady dla wszystkich chrześcijan
Trzeba stwierdzić na początku, że Bóg z pewnością docenia pokorę i zaufanie, z którymi zwracamy się do naszych starszych braci. Być może to właśnie jeden z powodów, dla których w czasie egzorcyzmu objawia On swoją moc dopiero wtedy, gdy kapłan i ci, którzy mu towarzyszą, zwracają się wytrwale z błaganiem do świętych i aniołów, prosząc o ich pośrednictwo i pomoc dla nieszczęśnika sponiewieranego przez demona.
Ponadto, prosząc o wstawiennictwo świętych, siłą rzeczy wznosimy nasz wzrok ku górze i nie możemy nie podziwiać ich hojności i miłości do Pana. A On jest szczęśliwy, widząc, że zamiast im zazdrościć, cieszymy się ich świętością. Gdy o nich myślimy, pojawia się w nas chęć, by stać się podobnymi do nich. Wzrasta miłość w naszych biednych, grzesznych sercach i choćby z tego powodu trochę bardziej „zasługujemy”, by zostać wysłuchanymi, choć dary Pana zawsze są całkowicie za darmo.


Możemy przyczynić się do ewentualnej beatyfikacji lub kanonizacji
Pojawia się w nas również wielka pokora, ponieważ zdajemy sobie sprawę z ogromu drogi, jaką musimy jeszcze pokonać, by do nich dołączyć – a to kolejne zwycięstwo nad naszą pychą. To również zwycięstwo nad naszym zniechęceniem, ponieważ Duch tchnie nam do ucha: „Ty też jesteś do tego zdolny!”.
I w końcu, odprawiając nowennę modlitewną, by prosić o uzdrowienie za wstawiennictwem osoby zmarłej „w opinii świętości”, stwarzamy okazję do tego, by Kościół mógł doprowadzić do beatyfikacji lub kanonizacji tej osoby, w przypadku, gdyby uzdrowienie nastąpiło na skutek naszej nowenny. Wszystko to, mając w pamięci, że Bóg zawsze wysłuchuje najpokorniejszych modlitw swoich dzieci, jednak odpowiada na nie zgodnie ze swoim kalendarzem, który znacznie różni się od naszego!

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://mshchurch.com/

youtube facebook baner
127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057
Tel: (973) 778-7405 Fax: (973) 815-0175
Email: mostsacredheart@verizon.net